Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Račiupėnų k.

Dab. Kupiškio miesto dalis.

Šalutiniai terminai

Račiupėnai