Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  kilpa (medžioklės įrankis)

Iš virvių suvyta, ašutų ar vielos padaryta kilpa, skirta medžioti vilkams, kiškiams, paukščiams ir kt.

Termino šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos bruožai, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1964, p. 131.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių etnografijos bruožai, Vilnius: Valstybinė politinės ir mokslinės literatūros leidykla, 1964, p. 131; Lietuvių kalbos žodynas, http://www.lkz.lt/startas.htm (žiūrėta 2011 08 11).

Šalutiniai terminai

kilpos; narplės; nerklai; pinklės; raizgai; raizganos; raizguliai; vilkstė; žabangai; žabangos
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.