Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  avilys

Įrenginys bičių šeimai laikyti. Pagal konstrukciją ir medžiagas skirstomi į kelminius, rėminius, šiaudinius bei drevinius. Seniausi kelminiai skobti iš eglės, drebulės, liepos kamieno, pagal laikymo padėtį skyrėsi statiniai (statyti stačiai) ir gulstiniai (guldyti gulsčiai arba nuožulniai). XIX a. iš grįžčių pinti šiaudiniai aviliai, apdrebiami moliu ir uždengiami šiaudų kepure. Pagal pavidalą skyrėsi kepuriniai, ritininiai, keturkampiai, pagal konstrukciją – lizdiniai ir kombinuotieji aviliai. XIX a. pab. – XX a. pr. paplito skirtingų tipų rėminiai aviliai – iš lentelių sukaltos dėžės su įstatomais rėmais ir atkeliamu plokščiu arba dvišlaičiu stogeliu.

Termino šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2, p. 345.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002, t. 2, p. 345.

Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Šalutiniai terminai

aulys; bitaulis; barčia; barčius; kaladė; kelmas; lovys; stuobrys; bučiukas; gurbas; namelis; skrynelė; šėpelė
Lietuvių etnografijos enciklopedinis žodynas, sud. Kulnytė B., Lazauskaitė E., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2015.

Termino atitikmuo užsienio kalba

beehive; bee hive; hive anglų kalba

Getty Art & Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/vow/AATFullDisplay?find=hive&logic=AND&note=&page=1&subjectid=300004970 (žiūrėta 2010 12 02).