Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  paaiškinimas

Raštas, rašomas kieno nors pageidavimu, nesusipratimų atveju.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Lietuvių kalba ir literatūros istorija „Gerbkime žodį!“, http://ualgiman.dtiltas.lt/pareiskimas_ir_jo_atmainos.html (žiūrėta 2012 08 03).