Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  rūšimis turtingi pakrančių helofitų sąžalynai

Sraunių upių mažųjų helofitų (šiurpiai, vandeninė ir šaltininė veronikos, drėgmenė, vandeninė mėta, papr. monažolė) sąžalynai.