Pvz., tautodailė, istorijos muziejus, Čiurlionis, archeologija

  Sachalino fosiliniai sakai

Randami paleoceno rudųjų anglių sluoksniuose, mineralogiškai tapatūs rumenitui.

Apibrėžimo šaltinis (-iai):

Tranyzas A., Palangos gintaro muziejus, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 1991, p. 14.

Termino atitikmuo užsienio kalba

Sakhalin amber anglų kalba