Naujienos      Naujienų archyvas >>
« Atgal

Dalyvavimas projekte „Europeana photography“

  Nacionalinis Lietuvos dailės muziejus (LDM) yra viena svarbiausių kultūros paveldą saugančių įstaigų Lietuvoje,  ICOM narys, kurio iniciatyva  2009 m. buvo inicijuotas projektas „Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) diegimas Lietuvos muziejuose".  Nacionalinis Lietuvos dailės muziejus  koordinuoja Lietuvos muziejų rinkinių pateikimą skaitmeniniams projektams. Skaitmeninės technologijos iš esmės keičia kultūros paveldo kaupimo, saugojimo, apskaitos, bei informacijos apie kultūros paveldą procesus. Tai yra geriausias sprendimas saugant fotografijos paveldą, nes fotografijos nykimą stabdančių technologijų nėra daug. 2012 m. mūsų muziejus prisiėmė įsipareigojimą dalyvauti LIMIS vykdomame tarptautiniame senų fotografijų, sukurtų 1839–1939 m. (pirmąjį fotografijos gyvavimo šimtmetį), skaitmeninimo sklaidos projekte „Europeana photography".  Jo metu suskaitmeninta  700 vnt. fotografijų, kurios jau yra pristatytos visuomenei Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos LIMIS.lt portale, muziejų elektroninių katalogų viešosiose prieigose Internete ir pateiktos į svarbiausią Europos kultūros paveldo portalą.

                 Atrenkant fotografijas iš  muziejaus fondų skaitmeninimui didžiausias dėmesys  skirtas tematikai.  Tai fotografijos turinčios reikiamus aprašus ir tinkamą kokybę, -  „Kauno miesto vaizdai", „Nacių nužudyti žmonės Kauno IX forte" , bei „Nepriklausomos Lietuvos Respublikos kariuomenė". Pastaroji tema sudaro didžiąją dalį suskaitmenintų eksponatų.  Ši tema apima laikotarpį nuo 1918 m., kada tik formavosi Lietuvos kariuomenė ir kuriai teko kovoti už Lietuvos laisvę su rusų bolševikais, bermontininkais bei lenkais.  1922–1924  m. kariuomenė pradėta pertvarkyti taikos meto sąlygoms. Kariuomenę sudarė: 9 pėstininkų pulkai, 4 artilerijos ir 2 kavalerijos pulkai.  Taikos metu tikroji tarnyba trukdavo 1,5 metų. Buvo šaukiami 21m. amžiaus jaunuoliai.  1935–1936 m.  kariuomenė vėl buvo reformuojama.  Atkurti 3-iasis ir 6-asis pėstininkų pulkai, 1-asis artilerijos ir 3-iasis dragūnų, "Geležinio Vilko" pulkas, bei raitosios artilerijos grupė. 

                  Sovietams okupavus Lietuvą jos kariuomenė buvo palaipsniui integruojama į Raudonąją armiją, mažinama, galiausiai siekiama  išformuoti jos likučius. Maždaug 2 tūkstančiai Lietuvos karininkų ir apie 4,5 tūkstančio kareivių buvo suimta ir išvežti į sovietų lagerius, kur dauguma buvo nužudyti arba mirė nuo nepakeliamų gyvenimo sąlygų.

                 „Europeana photography" internetinėje svetainėje pateiktos  Lietuvos karininkų  portretinės fotografijos, kavalerijos ir pėstininkų  pulkų pratybos, karių  poilsio valandėlės, bei  Lietuvos didžiosios kunigaikštienės Birutės karininkų šeimų moterų draugijos narių laisvalaikis.

                  Per visą laikotarpį suskaitmeninta per 3 tūkstančius fotografijų, kurios pateiktos LIMIS portale, todėl muziejaus fonduose saugomas fotografijas gali pamatyti virtualioje erdvėje  plačioji visuomenės dalis.

                 Aukščiau išvardintų tematikų senąsias fotografijas galite pamatyti adresu (paieškoje įvesti mūsų muziejaus pavadinimą):

http://europeana.eu


Ar jums patinka naujoji LIMIS svetainė?
% Balsai
0% 0 a. Labai patinka
0% 0 b. Patinka
0% 0 c. Patenkinama
0% 0 d. Neturiu nuomonės
1 00% 1
e. Nepatinka

Iš viso balsų: 1