Mejeris Smečechauskas

Išsami biografija

Tarpukario fotografas Kaune. Žinomas kaip portretistas ir fotoreporteris. Dirbo „Lietuvos aide“. 

Spaudas: "Foto Atelier M SMEČECHAUSKO / Kaunas, Laisvės al. 36 Tel. 44-83."

Šaltiniai

Kaminskas M., „Kauno komercinė fotografija. 1918–1940“, Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas: konferencijos pranešimai, Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2006, p. 42–75.