Algimantas Kapturauskas

Vardas Algimantas
Pavardė Kapturauskas
Slapyvardis Zamarauskas, Baltrukas
Profesija partizanas
Gimimo data 1927 m.

Išsami biografija

Partizanas. Pogrindinės antisovietinės organizacijos „Auksinė gvardija“ narys. Sovietų saugumo suimtas 1948 03 26, kalintas Vilniuje. Ypatingojo pasitarimo 1948 07 31 nuteistas dvidešimt penkeriems metams lagerio. Išvežtas į lagerį: 1948 09 18 – Minlagas (Komija); tremtis: 1956 07 14 – Inta, Komija.