Antanas Galvydis

Vardas Antanas
Pavardė Galvydis
Gimimo data 1907-12-22

Išsami biografija

Tremtinys. Gimė 1907 m. gruodžio 22 d. Dragiliškių kaime (Zarasų apsk.), mirė 1966 m. balandžio 1 d., palaidotas Rokiškio kapinėse.
Almos Galvydytės Gintalienės tėvas.
Augo ūkininkų šeimoje su dviem broliais. 1945 m. rugpjūčio 4 d. NKVD suimtas, nuteistas pagal 58-1a str., ištremtas į Komiją. Nuo 1953 m. rugpjūčio gyveno tremtyje.

Į Lietuvą grįžo 1959 m.