Vincas Korsakas

Vardas Vincas
Pavardė Korsakas
Profesija rašytojas
Gimimo data 1928 m.

Išsami biografija

Rašytojas, politinis kalinys, Dainavos apygardos Šarūno rinktinės partizanas. Gimė 1928 m. Kapčiamiestyje (Lazdijų r.), mirė 2005 m.

1951 m. areštuotas ir nuteistas už patriotinius eilėraščius. Kalėjo Vorkutos lageryje, Vladimiro kalėjime, Mordovijos lageriuose.
V. Korsakas yra knygelių „Jie garbino XX a. tironus“, „Liūdna pasaka“, „Likimai“ autorius. Jo eilėraščiai buvo spausdinami „Tremtyje“, „Apžvalgoje“, tremtinių poezijos rinktinėje „Eiliavimai“, kaimo rašytojų kūrybos almanachuose „Krintantis lapas“, „Kaimo rašytojas“.
Lukšių miestelyje rašytojas apsigyveno nuo 1964 m. Čia gyvendamas jis sukūrė nemažai prozos, poezijos, publicistikos kūrinių, išleido keletą savo poezijos knygų.

Po vyro mirties jo žmonos Algimantos Korsakienės rūpesčiu išleista V. Korsako poezijos knyga „Būsime kartu“ (2005), taip pat knyga apie rašytoją „Vinco Korsako gyvenimas ir kūryba“  (Vytautas Armonavičius, 2008).

Šaltiniai

Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras, http://tic.sesupe.lt/?id=956&region=4 (žiūrėta 2013 10 04).