Stasys Ankevičius

Vardas Stasys
Pavardė Ankevičius
Profesija mokytojas, muziejininkas
Gimimo data 1905-04-25

Išsami biografija

V. Kudirkos memorialinės klėtelės įkūrėjas, mokytojas, tremtinys. Gimė 1905 m. balandžio 25 d. Stanaičių kaime (prie Kybartų, Vilkaviškio apskr.), mirė 2002 m. gegužės 11 dieną. Palaidotas Paežerių kaimo kapinaitėse.
S. Ankevičius samdomo darbininko šeimoje buvo septintas vaikas. Nuo 1918 m. mokėsi Norvaišų kaimo mokykloje, Naumiesčio progimnazijoje, baigė Naumiesčio pedagoginius kursus.

Nuo 1937 m. dirbo Plokščių (Šakių apskr.) mokykloje, kurioje įsteigė 5-tą ir 6-tą klases. Be to, vakarais jis mokė rašto jaunimą, daug padėjo vietos ūkininkams, buvo paminklo Plokščių valsčiaus savanoriams statybos iniciatorius. 1939 m. sukūrė šeimą. Ankstų 1941 m. birželio 13 d. rytą buvo suimtas ir išvežtas į Sibirą, į Rešiotų lagerį (kalėjo 8 metus). Į Lietuvą grįžo 1956 m., kaip pats sakė, išlaikęs mirtininkų egzaminą. Apie tremtį parašė knygelę „Už Uralo Žemės galo“.
Grįžęs iš Sibiro, S. Ankevičius dirbo Paežerių (Vilkaviškio r.) girininkijoje, vėliau, iki pensijos – Paežerių pagrindinėje mokykloje. V. Kudirkos tėviškėje jis sutvarkė klėtelę, ten 1965 m. rugpjūčio 8 d. atidarė muziejų ir tapo jo saugotoju bei darbuotoju. 1965–1998 m. į muziejaus fondus jis surinko 911 vnt. eksponatų.
S. Ankevičius gerbė ir mylėjo savo kraštą, jo istoriją, surinko daug istorinės medžiagos apie Paežerių kraštą ir jame gyvenusius žmones. Nenuilstantis visuomenininkas ir entuziastas, švietėjas, žmonių pamėgtas už neišsenkančią energiją, optimizmą ir sveiką humorą, S. Ankevičius tryško lietuviškumo dvasia.
1995 m. liepos 6 d. S. Ankevičius apdovanotas DLK Gedimino V laipsnio ordinu, Karaliaus Mindaugo medaliu, o 1997 m. jam suteiktas Vilkaviškio garbės piliečio vardas.

Šaltiniai

„Amžinam poilsiui Paežerių žemė priglaudė dr. Vinco Kudirkos palikimo puoselėtoją“, Muziejininkystės biuletenis, 2002, Nr. 2, http://www.muziejai.lt/prev_vers/Informacija/ankevicius_stasys.htm.