Aldona Vilutienė

Vardas Aldona
Pavardė Vilutienė
Mergautinė pavardė Sabaitytė

Išsami biografija

Antrosios sovietų okupacijos metais buvo Palių partizanų grupės ryšininkė Lazdijų aps. 1949 m. NKVD buvo suimta ir ištremta į Intos (Komijos ASSR) lagerius. 1950 m. lageryje iš duonos pasigamino rožantėlį, kryželį išpjaustė iš plastmasės gabalėlio. Rožantėlį išsaugojo visą tremties laikotarpį.