Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Jurgis Labanauskas

  Jurgis Labanauskas, 1935 m.

  Nežinomas autorius

  Portretinė fotografija. Jurgis Labanauskas. Komunistų partijos narys nuo 1940 m. Nacių okupacijos metais priklausė pogrindinei organizacijai. 1943 m. rugpjūčio 4 d. nacių nužudytas Kauno IX forte.

 • Benediktas Martinionis su žmona

  Benediktas Martinionis su žmona, 1936 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Benediktas Martinionis su žmona.

  Nacių okupacijos metais Benediktas Martinionis buvo anifašistinės organizacijos "Kova" narys. 1944 m. sausio 9 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Benediktas Martinionis

  Benediktas Martinionis, 1930–1939 m.

  Nežinomas autorius

  Portretinė fotografija. Benediktas Martinionis apsirengęs Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kareivio uniforma.

  Nacių okupacijos metais buvo anifašistinės organizacijos "Kova" narys. 1944 m. sausio 9 d. nužudytas  Kauno IX forte. 

 • Zenonas Vaitkaitis

  Zenonas Vaitkaitis, 1935 m.

  Ignas Koniušauskis

  Portretinė fotografija. Zenonas Vaitkaitis.

  Zenonas Vaitkaitis – komjaunuolis nuo 1940 m. Nacių okupacijos metais priklausė pogrindiniai organizacijai. 1944 m. liepos 24 d. nacių nužudytas Kauno IX forte.

 • Jurgis Ripokas

  Jurgis Ripokas, 1920–1939 m.

  Portretinė fotografija. Jurgis Ripokas, apsirengęs Nepriklausomos Lietuvos kariuomenės kareivio uniforma.

  Jurgis Ripokas nacių okupacijos metais buvo nužudytas Kauno IX forte. 

 • Aleksiejus Pankraševas su žmona

  Aleksiejus Pankraševas su žmona, 1930–1939 m.

  Nežinomas autorius

  Portretinė fotografija. Aleksiejus Pankraševas su žmona.

  Aleksiejus Pankraševas nacių okupacijos metais priklausė pogrindinei organizacijai. 1944 m. buvo suimtas ir tais pačiais metais balandžio 5 d. nužudytas Kauno IX forte.

 • Jonas Židelis

  Jonas Židelis, 1930–1939 m.

  Ignas Koniušauskis

  Grupinė fotografija. Dešinėje pirmas sėdi Jonas Židelis.

  Jonas Židelis nacių okupacijos metais vadovavo partizanų būriui, kuris kovojo Kėdainių apylinkėse. 1943 m. buvo suimtas ir nužudytas Kauno IX forte.

 • Bronius Žekonis su draugu

  Bronius Žekonis su draugu, 1934 m.

  Nežinomas autorius

  Portretinė fotografija. Bronius Žekonis su draugu ir pirmuoju žurnalo "Šluota" numeriu, kuris buvo išleistas 1934 m. 1934–1936 m. žurnalą nelegaliai leido LKP Kauno r. komitetas. Redagavo dailininkai: B.Motuza-Matuzevičius ir Bronius Žekonis.

  Bronius Žekonis  gimė 1911 m. vasario 17 d.  Juodžiūnų kaime, Šimonių valsč. Panevėžio aps.  1929-1936 m. mokėsi  Kauno meno mokykloje. Su dailininku B.Motuza – Matuzevičiumi 1934 m. redagavo žurnalą  „Šluota“. 1935 m. Panevėžio apygardos teismo prokuroro buvo kaltinamas priklausęs komunistų partijai. Byla  nutraukta nesant pakankamų įrodymų. 1941 m. buvo Karo  muziejaus Kaune direktoriumi. 1944 m. gegužės mėn. suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Po kelių savaičių perkeltas į IX fortą ir  liepos mėn. 7 d. nužudytas Kauno IX forte.

  .

   

   

   

 • Juozas Liaudanskas

  Juozas Liaudanskas, 1930–1939 m.

  Nežinomas autorius

  Portretinė fotografija. Juozas Liaudanskas.

  Juozas Liaudanskas 1940 m. įstojo į komjaunimą, buvo Kaišiadorių vidurinės mokyklos komsorgas. Nacių okupacijos metais priklausė pogrindinei organizacijai "Kova". 1944 m. balandžio 25 d. nacių suimtas partizanų ryšininkės Šakaitytės bute. Kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. 1944 m. nužudytas Kauno IX forte. 

 • Pranas Vytas su vaikais

  Pranas Vytas su vaikais, 1930–1939 m.

  N. Truso

  Portretinė fotografija. Pranas Vytas su dviem vaikais.

  Pranas Vytas g. 1890 m. gyveno Kazlų Rūdoje, Marijampolės r.  Nacių okupacijos metais rašė straipsnius "Žalgirio" slapyvardžiu. 1941m. parašė straipsnį "Vokiečių žiaurumai Lietuvoje", už kurį buvo suimtas, kalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, ir tais pačiais metais nužudytas Kauno IX forte. 

 • Viktorija Dachauskaitė

  Viktorija Dachauskaitė, 1920–1939 m.

  B. Krause

  Portretinė fotografija. Viktorija Dachauskaitė.  Buvusi partizanų ryšininkė. Nacių nužudyta Kauno IX forte.

 • Stasys Ramelis

  Stasys Ramelis, 1938 m.

  Nežinomas autorius

  Portretinė fotografija. Stasys Ramelis, apsirengęs Nepriklausomos Lietuvos Respublikos kariuomenės kareivio uniforma.

  Nacių okupacijos metais Stasys Ramelis buvo "Audros" partizanų būrio ryšininkas. 1944 m. kovo mėn. suimtas ir nužudytas Kauno IX forte. 

 • Rodomi įrašai nuo 25 iki 36
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 606