Paieškos kriterijai:

 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Sergiejus Trukšinas

  Sergiejus Trukšinas

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Sergiejus Trukšinas

  Segiejus Trukšinas g. 1921 m. Didžiojo Tėvynės karo metais jis padėjo vyresniajam broliui Jonui dirbti pogrindinį darbą. 1943 m. pradžioje buvo nacių suimtas ir sušaudytas Kauno IX forte.

 • Fotografija

  Fotografija

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Palangos mokyklų mokiniai 1957 metais pagerbia pionierius, žuvusius per bombardavimą pirmąją II Pasaulinio karo dieną

 • Algirdas Kreivėnas – buvęs sovietinio režimo politinis kalinys

  Algirdas Kreivėnas – buvęs sovietinio režimo politinis kalinys

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Algirdas Kreivėnas – buvęs sovietinio režimo politinis kalinys, apsirengęs šachtininko rūbais, Intoje, 1959 m.

  Algirdas Kreivėnas gimė 1927 m. liepos 20 d. Kaune. 1946 m. gegužę jį areštavo NKVD. Jis buvo nuteistas 10 metų lagerio. Kalėjo Pečioros lageryje, o nuo 1948 m. – Intos lageryje. Iš lagerio buvo paleistas 1955 m. sausio 11 dieną, toliau gyveno Intoje. 1964 m. grįžo į Lietuvą. 

 • Politiniai kaliniai prie miško kirtimo darbų

  Politiniai kaliniai prie miško kirtimo darbų

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Būrelis sovietinio režimo politinių kalinių prie miško kirtimo darbų. Antroje eilėje iš dešinės stovi Elena Biraitė-Kreivėnienė.

  Elena Biraitė-Kreivėnienė gimė 1926 m. rugsėjo 6 d. Lašų kaime, Rokiškio valsčiuje, Rokiškio apskrityje. 1949 m. buvo areštuota NKVD, nuteista 10 metų lagerio. Kalėjo Intos lageryje. 1964 m. grįžo į Lietuvą.

 • Tremtinė Elena Biraitė-Kreivėnienė

  Tremtinė Elena Biraitė-Kreivėnienė

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Elena Biraitė-Kreivėnienė – sovietinio režimo politinė kalinė, Intoje, 1956 metais.

  Elena Biraitė-Kreivėnienė gimė 1926 m. rugsėjo 6 d. Lašų kaime, Rokiškio valsčiuje, Rokiškio apskrityje. 1949 m. buvo areštuota NKVD, nuteista 10 metų lagerio. Kalėjo Intos lageryje. 1964 m. grįžo į Lietuvą.

 • Lietuvos banko rūmai Kaune

  Lietuvos banko rūmai Kaune

  Vytautas Augustinas

  Fotoatvirukas. Lietuvos banko rūmai Kaune, Maironio ir Kristijono Donelaičio gatvių sankirtoje. Neoklasicizmo stiliaus rūmai statyti 1925–1928  m., architektas Mykolas Songaila. 

 • Lietuvių Sibiro tremtinių gyvenvietė Tit-Aruose

  Lietuvių Sibiro tremtinių gyvenvietė Tit-Aruose

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Lietuvių Sibiro tremtinių gyvenvietė Tit-Aruose. Gyvenamieji pastatai ir malkų krūvos, 1948 m.

  Aldona Tekoriūtė-Steponavičienė gimė 1926 m. balandžio 26 d. Jakimovičių vienkiemyje, Kalvarijos valsčiuje, Marijampolės apskrityje. 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremta į Altajaus kraštą. 1942 m. pervežta į Stolbus esančius prie Lenos žiočių, o vėliau į Tit-Arus. 1957 m. grįžo į Lietuvą.

 • Būrelis sovietinio režimo politinių kalinių Taišete

  Būrelis sovietinio režimo politinių kalinių Taišete

  Kauno IX forto muziejus

  Fotografija. Būrelis sovietinio režimo politinių kalinių iš taišeto lagerių. Paskutinėje eilėje iš dešinės trečiasis stovi kunigas Jonas Balčiūnas. Toje pačioje eilėje šeštasis iš dešinės Juozas Beniušis. Taišetas (Irkutsko sritis), 1954 m.

  Juozas Beniušis gimė 1923 m. lapkričio 11 d. Kretingoje. 1945 m. rugpjūčio mėnesį jis buvo suimtas ir išvežtas į lagerius esančius Tolimuosiuose Rytuose. Po metų laiko buvo paleistas ir grąžintas į Lietuvą. 1947 m. birželio mėnesį jis buvo areštuotas antrą kartą, ir nuteistas 25 metams lagerio. Kalėjo Archangelsko, Taišeto, Magadano, Mordovijos lageriuose.

 • Justinas Laurinaitis. Magadanas

  Justinas Laurinaitis. Magadanas

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Justinas Laurinaitis - sovietinio režimo politinis kalinys, Magadano miesto gatvėje, 1956 metais. Justinas Laurinaitis gimė 1929 m. vasario mėn. 8 d. Ardzijauskų kaime, Jankų valsčiuje, Šakių apskrityje, ūkininkų šeimoje. 1949 m. kovo mėn. 9 d. buvo areštuotas ir nuteistas 10 metų lagerio. Pusantrų metų kalėjo Taišeto 026 lagpunkte, o vėliau Kolymoje. 1954 m. gruodžio mėn. 9 d. iš lagerio buvo paleistas, o 1956 m. spalio mėn. 18 d. grįžo į Lietuvą.

 • Politiniai kaliniai dirba šachtose

  Politiniai kaliniai dirba šachtose

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Politinis kalinys Antanas (pavardė nežinoma) dirba šachtoje.

  Inta – miestas apie 50 km į pietus nuo Šiaurės poliaračio, Komijos Respublika. Nuo 1945 m. Intalage ir Minlage nuolat buvo politinių kalinių (vyrų ir moterų) iš TSRS okupuotos Lietuvos, 1948–1953 m. jie buvo treti pagal kalinių skaičių. Tarp lietuvių buvo daug jaunimo, inteligentų, kariškių – daugiausia partizanai, jų rėmėjai, ryšininkai. Kaliniai dirbo šachtose, mašinų remonto dirbtuvėse, statybose, plytinėje, tiesė kelius. Žmonės badavo, daug jų mirė, žuvo ar buvo sužaloti šachtose, sirgo plaučių ligomis, kurias sukeldavo uolienų dulkėmis užterštas oras. Atlikus bausmes lageriuose nemažai kalinių Intoje buvo paliekama tremčiai. Po J. Stalino mirties 1953 m. režimui sušvelnėjus įsikūrė slaptas lietuvių kalinių savišalpos fondas, įvairių būrelių – kalbų, matematikos, istorijos, literatūros, muzikos. 

 • Politinio kalinio Juozo Mečinsko žmona su sūnumi Intoje

  Politinio kalinio Juozo Mečinsko žmona su sūnumi Intoje

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Politinio kalinio Juozo Mečinsko žmona su sūnumi atvažiavusi į Intą. Juozas Mečinskas gimė 1921 m. sausio 4 d. Grinkiškyje, Radviliškio rajone. 1943 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją, dirbo mokytoju, buvo Lietuvos Laisvės armijos karys. 1946 m. NKVD suimtas ir nuteistas 10 metų kalėjimo ir 5 metus tremties. Išvežtas kalėjo Pečioros lageriuoes, vėliau Abežės, Intos lageriuose, kasė anglis. Į laisvę išleistas 1955 m.

  Inta – miestas apie 50 km į pietus nuo Šiaurės poliaračio, Komijos Respublika. Nuo 1945 m. Intalage ir Minlage nuolat buvo politinių kalinių (vyrų ir moterų) iš TSRS okupuotos Lietuvos, 1948–1953 m. jie buvo treti pagal kalinių skaičių. Tarp lietuvių buvo daug jaunimo, inteligentų, kariškių – daugiausia partizanai, jų rėmėjai, ryšininkai. Kaliniai dirbo šachtose, mašinų remonto dirbtuvėse, statybose, plytinėje, tiesė kelius. Žmonės badavo, daug jų mirė, žuvo ar buvo sužaloti šachtose, sirgo plaučių ligomis, kurias sukeldavo uolienų dulkėmis užterštas oras. Atlikus bausmes lageriuose nemažai kalinių Intoje buvo paliekama tremčiai. 

 • Buvusių lagerių prie Uralo kalnų vaizdai

  Buvusių lagerių prie Uralo kalnų vaizdai

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Buvusių lagerių prie Uralo kalnų vaizdai.

  Uralo kalnai – šiaurės – pietų kryptimi besidriekianti kalnų sistema Rusijoje, sudaranti Azijos ir Europos žemynų ribą. Ilgis 2000 km, plotis 40-150 km. Rytuose ribojasi su Vakarų Sibiro lyguma, vakaruose – su Rytų Europos lyguma. Šiaurėje siekia Arkties vandenyno jūras, pietuose – Uralo upės vidurupio vingį. Aukštis iki 1895 m (Narodnajos kalnas). Uralo kalnų sistemai taip pat priklauso aplinkinės teritorijos – Pauralė, Priešuralė ir Užuralė. Taip pat Uralo kalnų sistemos pratęsimu galima laikyti Paj Chojaus kalvagūbrį šiaurėje bei Mugodžarų kalnus pietuose. Uralo kalnai pagal reljefo pobūdį ir kitas savybes skirstomi į Poliarinį Uralą, Priepoliarinį Uralą, Šiaurės Uralą, Vidurinį Uralą ir Pietų Uralą.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 634