Paieškos kriterijai:

 
   
 • "Aušros" kolūkio 20-ųjų metinių minėjimas, 1969-07-27

  Nežinomas autorius

  Fotonuotrauka grupinė. 1969 m. liepos 27 d. pažymint "Aušros" kolūkio 20-ąsias metines. Iš kairės į dešinę stovi Mykolas Junčas-Kučinskas.

 • „Karolio Požėlos“ vardo sovietinių partizanų grupės atkasimas

  „Karolio Požėlos“ vardo sovietinių partizanų grupės atkasimas, 1945 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Panevėžio rajono „Karolio Požėlos“ vardo partizanų grupės sušaudytų partizanų atkasimas.„Karolio Požėlos“ vardo sovietinių partizanų grupė – antinacinio pasipriešinimo organizacija, sukurta 1941 m. vasarą. 1942 m. gegužės mėnesį partizanai buvo suimti ir birželio 5 d. sušaudyti.

 • „KwK 37“ sviedinių dėžė

  „KwK 37“ sviedinių dėžė, XX a. vid.

  Metalinė 7,5 cm „KwK 37“ sviedinių dėžė. Vokietija.

 • „Kwk 40“ sviedinio tūta

  „Kwk 40“ sviedinio tūta, XX a. vid.

  7,5 cm „Kwk 40“ sviedinio tūta. Vokietija. Kalibras 75 mm.

 • „Lanz“ traktoriaus atidarytas variklio skyrius

  „Lanz“ traktoriaus atidarytas variklio skyrius, 1915 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. „Lanz“ traktoriaus atidarytas variklio skyrius, matomas keturių cilindrų dyzelinis variklis. Ant priekinio variklio gaubto užrašytas skaičius „8“. Po nuotrauka, ant albumo kartoninio pagrindo užrašas atliktas ranka vokiečių kalba, gotišku šriftu.

  Pirmojo pasaulinio karo laikų Vokietijos imperijos kariuomenės aerostato komandos karininko fotografijų albumas/rinkinys. Aerostato komanda atliko žvalgomąsias bei 280 mm kalibro tvirtovių šturmo sunkiųjų pabūklų ugnies koordinavimo funkcijas.

 • „Lanz“ traktorius su prikabintu vežimu

  „Lanz“ traktorius su prikabintu vežimu, 1915 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. „Lanz“ traktorius su prikabintu vežimu, kuriame ant krovinio sėdi grupė Vokietijos imperijos karių, stovi ant žvyrkelio. Atviroje traktoriaus kabinoje stovi du kariai, šalia vežimo – vienas. Prie kelio įrengta gili kiuvetė.

  Pirmojo pasaulinio karo laikų Vokietijos imperijos kariuomenės aerostato komandos karininko fotografijų albumas/rinkinys. Aerostato komanda atliko žvalgomąsias bei 280 mm kalibro tvirtovių šturmo sunkiųjų pabūklų ugnies koordinavimo funkcijas.

 • „Lanz“ traktorius tempia vežimus

  „Lanz“ traktorius tempia vežimus, 1915 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. „Lanz“ traktorius tempia du medinius, brezentu dengtus vežimus per medinį tiltą virš upelio. Paskui eina Vokietijos imperijos karys be ekipuotės ir ginklo. Po fotografija, ant albumo kartoninio pagrindo užrašas atliktas ranka vokiečių kalba, gotišku šriftu.

  Pirmojo pasaulinio karo laikų Vokietijos imperijos kariuomenės aerostato komandos karininko fotografijų albumas/rinkinys. Aerostato komanda atliko žvalgomąsias bei 280 mm kalibro tvirtovių šturmo sunkiųjų pabūklų ugnies koordinavimo funkcijas.

 • „Lenzoloto“ tresto pastatas Bodaibo mieste

  „Lenzoloto“ tresto pastatas Bodaibo mieste, 1956 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Averse: „Lenzoloto“ tresto pastatas Bodaibo mieste. Pastatą pastatė politkaliniai. Tuo metu ten buvo vienintelis mūrinis statinys. Reverse įrašas tušinuku: „Bodaibo 1956 m.“.

  Pastatas mūrinis, trijų aukštų, su dideliais langais ir rūsiu. Įėjimą puošia dvi kolonos, virš įėjimo pastatytas atviras balkonas. Fasado priekyje, virš įėjimo,a nt stogo pakabinta iškaba. Priešais pastatą matyti plyna, negrįsta aikštė.

 • "Maksim" sistemos kulkosvaidis, 1920–1939 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija."Maksim" sistemos kulkosvaidis. Jis buvo sukurtas 1883 metais JAV. Ypač plačiai šio tipo kulkosvaidžiai buvo naudoti Rusijos armijoje iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos.

 • „Mauser“ šoviniai

  „Mauser“ šoviniai, 1935 m.

  7,92x57mm penki „Mauser“šoviniai dėtuvėje, 1935 m. modelis. Vokietija.

  Pradinis kulkos greitis – 760 m/s,  efektyvus kulkos veikimo nuotolis –  500 m . Šio pavyzdžio šoviniai buvo skirti „ Mauser Karabiner 98 k“ šautuvams (1935 m. Modelis).

 • „Mauser“ šoviniai juostoje

  „Mauser“ šoviniai juostoje, XX a. vid.

  7,92x57mm „Mauser“ šoviniai juostoje, 1935 m. modelis. Vokietija.

 • „Naujieji rūmai

  „Naujieji rūmai" Varšuvoje, 1909 m.

  Nežinomas autorius

  Atvirlaiškis. Nespalvotas, horizontalaus formato, lygiais kraštais. Averse: „Naujieji rūmai" Varšuvoje. Apačioje atspausdintas užrašas: „No. 38 Warszawa  Palac w Wilanowie.“. Reverse: raudonu rašalu atspausdinta: „Carte postale / Открытое письмо / Pocztowka.“. Dešiniajame viršutiniame kampe priklijuotas raudonas pašto ženklas – 3 kapeikų vertės su pavaizduotu heraldiniu Rusijos imperijos ereliu. Uždėti du juodo rašalo antspaudai. Centre matomas antspaude matoma atvirlaiškio gavimo vieta ir data: „ВИЛЬНА / 19 3 09 [ VILNIUS / 1909-03-19]“. Plunksnakočiu (juodu rašalu) rašytas laiškas Vilniaus karo mokyklos kadetui Vasilijui Bochonui: „[...] Вильна / Юнкерское училище / Василию Петробичу / Бахоны / 17/ м 09г.“.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 759