Paieškos kriterijai:

 • Objektai, susiję su asmeniu: Nežinomas autorius
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Paminklinis akmuo Tauragę užėmusiems Sovietų Sąjungos kariams

  Paminklinis akmuo Tauragę užėmusiems Sovietų Sąjungos kariams, 1981 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Paminklinis akmuo Tauragę užėmusiems Sovietų Sąjungos kariams. Paminklinis akmuo pastatytas 1969 m. spalio mėn. 10 d. Fotografija daryta 1981 m.

 • Paminklinis akmuo Eičių užkardos gynėjams. Tauragės rajonas

  Paminklinis akmuo Eičių užkardos gynėjams. Tauragės rajonas, 1981 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Paminklinis akmuo Eičių (Tauragės rajonas) užkardos gynėjams. Fotografija daryta 1981 m.

 • Fotografija

  Fotografija, 1915 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, baltais pakraščiais, siužetinė. Averse – Vokietijos kariuomenės kariai geria alų Skaudvilėje.  

 • Vokietijos imperijos ulonai joja pro Skaudvilę

  Vokietijos imperijos ulonai joja pro Skaudvilę, 1915 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, siužetinė. Fotografijos averse – Vokietijos imperijos ulonai joja pro Skaudvilę. Už raitelių matyti Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčia.

 • Buvę „Dainavos“  ir „Šarūno“ sovietinių partizanų būrių kovotojai prie Kazio Marcelio kapo

  Buvę „Dainavos“  ir „Šarūno“ sovietinių partizanų būrių kovotojai prie Kazio Marcelio kapo, XX a. II p.

  Nežinomas autorius

  Grupinė fotografija. Buvę „Dainavos“  ir „Šarūno“ sovietinių partizanų būrių kovotojai prie Kazio Marcelio kapo, Varėnos raj. 1982 metais.

   

  Kazys Marcelis, po karo buvo paskirtas Varėnos valsčiaus Lietuvos komunistų partijos komiteto sekretoriumi. Nužudytas 1947 m.

 • LKP(b) darbuotojai. 1952 m.

  LKP(b) darbuotojai. 1952 m., 1952 m.

  Nežinomas autorius

  Fotonuotrauka. Pirmas iš dešinės LKP(b) Vilniaus miesto sekretorius Feliksas Bieliauskas su „Tiesos“ vyr. redaktoriumi G. Zimanu. Varėnos raj., 1952 m.
   

 • Paminklo skirto Dzūkijos tremtiniams ir politiniams kaliniams, Varėnoje, atidarymo iškilmės

  Paminklo skirto Dzūkijos tremtiniams ir politiniams kaliniams, Varėnoje, atidarymo iškilmės, 1991 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Paminklo skirto Dzūkijos tremtiniams ir politiniams kaliniams, Varėnoje, atidarymo iškilmės. Ant pakylos, padarytos iš medinių lentų, monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas aukoja šv. Mišias. Priešais pakilą stovintys politiniai kaliniai laiko trispalves ir Varėnos politinių kalinių ir tremtinių vėliavą, kuri buvo pašventinta iškilmių metu. Aplink gausus būrys žmonių susirinkusių į iškilmes, Varėna, 1991 m. birželio 14 d. 

 • Paminklo, skirto Dzūkijos tremtiniams ir politiniams kaliniams, Varėnoje, atidarymo iškilmės

  Paminklo, skirto Dzūkijos tremtiniams ir politiniams kaliniams, Varėnoje, atidarymo iškilmės, 1991 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Paminklo, skirto Dzūkijos tremtiniams ir politiniams kaliniams, Varėnoje, atidarymo iškilmės. Renginio dalyviai prie paminklo deda gėles. Moterys apsirengusios tautiniais drabužiais. Paminklo autorius – Alfonsas Ambraziūnas. Paminklo aukštis – 3,6 m. Jame iškalti žodžiai: „Likome gyvi, kad būtume laisvi“. Varėna, 1991 m. birželio 14 d.

 • Buvę partizaninio judėjimo dalyviai Mergežerio miške

  Buvę partizaninio judėjimo dalyviai Mergežerio miške, 1991 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Buvę partizaninio judėjimo dalyviai Mergežerio miške, Varėnos r. Iš kairės – Algis Poškus, Onutė Karpytė, Poškaitis (vardas nežinomas) su žmona Antanina, Aldona Poškaitė, Marytė Vaitkutė, Juozas Savickas, Vytautas Kaziulionis, Mergežerio k., Varėnos r., 1991 m. 

  Vytautas Kaziulionis gimė 1930 m. gegužės 12 d. varėnoje, mokėsi Varėnos gimnazijoje. 1947 m. su tėvais ištremtas į Tiumenės srities, Baikalovo rajoną. Broliai Leonas ir Juozas buvo partizanai, 1949 m. abu žuvo. Tremtyje Vytautas su bendražygiais įkūrė draugiją „Priesaika ištrėmime“, buvo leidžiamas pogrindinis laikraštis „Toli nuo Tėvynės“. 1951 m. buvo suimtas ir nuteistas 25 metams lagerio. Pakliuvęs į  Norilsko griežto režimo lagerį, įsijungė į slaptą judėjimą. Kalėjo Norilsko, Magadano, Taišeto lageriuose. Į Lietuvą sugrįžo 1961 m. apsigyveno Kaune. Nuo 1988 m. aktyviai įsijungė į visuomeninę politinę veiklą.

 • Buvę partizaninio judėjimo dalyviai Mergežerio miške

  Buvę partizaninio judėjimo dalyviai Mergežerio miške, 1991 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Buvę partizaninio judėjimo dalyviai Mergežerio miške. Iš kairės – Jonas Šarakauskas ir Algirdas Vainilaitis, Mergežerio k., Varėnos r., 1991 m.

  Algirdas Vainilaitis gimė 1923 m. Mergežerio k., Varėnos r. 1944 m. birželio pab. manė trauktis į vakarus, bet frontą praleido pas dėdę Dauguose. Vėliau grįžo į gimtą kaimą, dėl sveikatos buvo atleistas nuo tarnybos kariuomenėje. Palaikė ryšius su partizanais. 1945 m. pavasarį su mokytoju Jonu Šarakausku buvo iškviesti į partizanų štabą ir davė priesaiką kovoti už Lietuvos laisvę. Gavo Plieninio slapyvardį. Partizanams teikė žinių padėtį apylinkėje. Persikėlęs į Vilnių dirbo ligoninės maisto tiekimo agentu. Ir toliau padėjo partizanams – tiekė jiems vaistus, tvarstomąją medžiagą. NKVD suimtas 1946 m. birželio 20 d. lageryje Mordovijoje kalėjo iki 1955 m.

 • Lietuvės valstietės prie medinės sodybos

  Lietuvės valstietės prie medinės sodybos, 1916 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, siužetinė. Averse – lietuvių valstiečių sodyba ir prie jos stovinčios dvi moterys. Averso apačioje ranka rašytas įrašas vokiečių kalba. Reverse: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – vieta atvirlaiškiui, kurias skiria skersai reverso ištisinė išilginė linija. Adreso vietą žymi 4 punktyrinės išilginės linijos.

 • Lietuviai valstiečiai prie senos sodybos

  Lietuviai valstiečiai prie senos sodybos, 1916 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Nespalvota, horizontalaus formato, lygiais kraštais, baltais pakraščiais, siužetinė. Averse – lietuvių valstiečiai ir Lietuvos valstiečio ūkis. Averso apačioje – pieštuku rašytas užrašas vokiečių kalba. Reverse: dešinėje – vieta gavėjo adresui, kairėje – vieta atvirlaiškiui, kurias skiria skersai reverso ištisinė išilginė linija. Adreso vietą žymi 4 punktyrinės išilginės linijos. Reverso centre – ranka rašytas įrašas vokiečių kalba.

 • Rodomi įrašai nuo 6625 iki 6636
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 561