Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Nežinomas autorius
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • 1 rublio banknotas

  1 rublio banknotas, 1916 m.

  BANKNOTAS. 1 RUBLIS. VOKIETIJOS IMPERIJOS (1871–1918) OKUPACINIS PINIGINIS ŽENKLAS. AVERSE - ORNAMENTIKA, VIDURYJE UŽRAŠAS „VIENAS RUBLIS“ (EIN RUBEL), VIRŠUJE UŽRAŠAS - „DARLEHNSKASSE OST“ (RYTŲ SKOLINAMOJI KASA), APAČIOJE ATSAKINGŲ KASOS PAREIGŪNŲ PARAŠŲ FAKSIMILĖS, KRAŠTUOSE NOMINALO SKAIČIUS „1“. REVERSE – ORNAMENTIKA,  NOMINALO SKAIČIUS „1“.  ĮRAŠAI  LIETUVIŲ, LATVIŲ IR VOKIEČIŲ KALBOMIS. NAUDOTI VOKIETIJOS OKUPUOTUOSE KRAŠTUOSE (OBER-OST). EMISIJOS VIETA IR DATA (POZNANĖ, 1916 M. BALANDŽIO 17 D.).

 • 20 markių banknotas

  20 markių banknotas, 1918 m.

  BANKNOTAS. 20 MARKIŲ. VOKIETIJOS IMPERIJOS (1871–1918) OKUPACINIS PINIGINIS ŽENKLAS. AVERSE - ORNAMENTIKA, VIDURYJE – UŽRAŠAS -„ ZWANZIG MARK“ (DVIDEŠIMT MARKIŲ), APAČIOJE - UŽRAŠAS „DARLEHNSKASSE OST“ ( RYTŲ SKOLINAMOJI KASA), KAMPUOSE - NOMINALO SKAIČIUS - „20“, APAČIOJE ATSAKINGŲ KASOS PAREIGŪNŲ PARAŠŲ FAKSIMILĖS.

  REVERSE - ORNAMENTIKA, VIDURYJE  UŽRAŠAI - „ZWANZIG MARK“ (DVIDEŠIMT MARKIŲ), „SKOLINAMOSIOS KASOS ŽENKLAS“,  „AIFDEWU KAFES FIHME“), KAIRĖJE IR DEŠINĖJE – NOMINALO SKAIČIAI - „20“ ĮRAŠAI LIETUVIŲ, LATVIŲ IR VOKIEČIŲ KALBOMIS. NAUDOTI VOKIETIJOS OKUPUOTUOSE KRAŠTUOSE (OBER-OST). EMISIJOS VIETA IR DATA (KAUNAS,1918 M. BALANDŽIO 4 D.) SERIJOS NR.:D400498.

 • 100 markių banknotas

  100 markių banknotas, 1918 m.

  BANKNOTAS. 100 MARKIŲ. VOKIETIJOS IMPERIJOS (1871–1918) OKUPACINIS PINIGINIS ŽENKLAS. AVERSE - ORNAMENTIKA, KAIRĖJE IR DEŠINĖJE - STILIZUOTI MINERVOS IR MERKURIJAUS PORTRETAI, VIDURYJE -NOMINALO SKAIČIUS - „100“, APAČIOJE - UŽRAŠAI „DARLEHNSKASSE “ ( SKOLINAMOJI KASA), „EIN HUNDERT  MARK“ (VIENAS ŠIMTAS MARKIŲ), „DARLEHNSKASSE OST“ (RYTŲ SKOLINAMOJI KASA), APAČIOJE ATSAKINGŲ KASOS PAREIGŪNŲ PARAŠŲ FAKSIMILĖS.

  REVERSE - ORNAMENTIKA, KAIRĖJE IR DEŠINĖJE - STILIZUOTI MINERVOS IR MERKURIJAUS PORTRETAI, VIDURYJE-NOMINALO SKAIČIUS -  „100“, KAIRĖJE IR DEŠINĖJE UŽRAŠAI - „SKOLINAMOSIOS KASOS ŽENKLAS“ IR  „AIFDEWU KAFES FIHME “. ĮRAŠAI LIETUVIŲ, LATVIŲ IR VOKIEČIŲ KALBOMIS. NAUDOTI VOKIETIJOS OKUPUOTUOSE KRAŠTUOSE (OBER-OST). EMISIJOS VIETA IR DATA (KAUNAS, 1918 M. BALANDŽIO 4 D.) SERIJOS NR. 2774589.

 • 5 markių banknotas

  5 markių banknotas, 1918 m.

  BANKNOTAS. 5 MARKĖS. VOKIETIJOS IMPERIJOS (1871–1918) OKUPACINIS PINIGINIS ŽENKLAS. AVERSE - ORNAMENTIKA, VIDURYJE UŽRAŠAS „FÜNF MARK“ (PENKIOS MARKĖS), APAČIOJE UŽRAŠAS „DARLEHNSKASSE OST“ (RYTŲ SKOLINAMOJI KASA), APAČIOJE ATSAKINGŲ KASOS PAREIGŪNŲ PARAŠŲ FAKSIMILĖS, KAMPUOSE NOMINALO SKAIČIUS „5“.

  REVERSE – ORNAMENTIKA, NOMINALO SKAIČIUS „5“ IR UŽRAŠAS „FÜNF MARK“ (PENKIOS MARKĖS). ĮRAŠAI LIETUVIŲ, LATVIŲ IR VOKIEČIŲ KALBOMIS. NAUDOTI VOKIETIJOS OKUPUOTUOSE KRAŠTUOSE (OBER-OST). EMISIJOS VIETA IR DATA (KAUNAS,1918 M. BALANDŽIO 4 D.) SERIJOS NR. B413592.

 • 2 markių banknotas

  2 markių banknotas, 1918 m.

  BANKNOTAS. 2 MARKĖS. VOKIETIJOS IMPERIJOS (1871–1918) OKUPACINIS PINIGINIS ŽENKLAS. AVERSE - ORNAMENTIKA, VIDURYJE UŽRAŠAS „ZWEI MARK“ (DVI MARKĖS), APAČIOJE UŽRAŠAS „DARLEHNSKASSE OST“ (RYTŲ SKOLINAMOJI KASA), APAČIOJE ATSAKINGŲ KASOS PAREIGŪNŲ PARAŠŲ FAKSIMILĖS, KAMPUOSE NOMINALO SKAIČIUS „2“.

  REVERSE – ORNAMENTIKA, NOMINALO SKAIČIUS „2“ IR UŽRAŠAS „ZWEI MARK“ (DVI MARKĖS). ĮRAŠAI LIETUVIŲ, LATVIŲ IR VOKIEČIŲ KALBOMIS. NAUDOTI VOKIETIJOS OKUPUOTUOSE KRAŠTUOSE (OBER-OST). EMISIJOS VIETA IR DATA (KAUNAS,1918 M. BALANDŽIO 4 D.) SERIJOS NR.: A*2424968.

 • Politiniai kaliniai Pečioros lageryje

  Politiniai kaliniai Pečioros lageryje, 1947 m.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Politiniai kaliniai Pečioros lageryje. Viduryje - Vladas Tiškus. 1947 m. 

  Vladas Tiškus gimė 1906 m. gruodžio 5 d. Būdų kaime, Raseinių aps. Dirbo agronomu. 1940 m. suimtas ir uždarytas į Kauno Sunkųjų darbų kalėjimą, IX-tame forte. Buvo nuteistas 8 metams lagerio ir tremties neribotam lakui. Iš tremties grįžo 1967 m. Mirė 1975 m.

 • Jenisejaus upės vaizdas

  Jenisejaus upės vaizdas, 1966 m.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Jenisejaus upės panorama. Matyti medžiais apaugusios pašlaitės ir kalnai. Šioje vietoje 1966 m. Krasnojarsko geologinė ekspedicija iškojo aukso. Šioje ekspedicijoje dirbo tremtinys Vladas Tiškus.

  Vladas Tiškus gimė 1906 m. gruodžio 5 d. Būdų kaime, Raseinių aps. Dirbo agronomu. 1940 m. suimtas ir uždarytas į Kauno Sunkųjų darbų kalėjimą, IX-tame forte. Buvo nuteistas 8 metams lagerio ir tremties neribotam lakui. Iš tremties grįžo 1967 m. Mirė 1975 m.

 • Tremtinys Vladas Tiškus Krasnojarsko geologinės ekspedicijos metu

  Tremtinys Vladas Tiškus Krasnojarsko geologinės ekspedicijos metu, 1965 m.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Tremtinys Vladas Tiškus Krasnojarsko geologinėje ekspedicijoje dirbo ūkvedžiu. Vyras stovi lauke prie medinio pastato, 1965 m. 

  Vladas Tiškus gimė 1906 m. gruodžio 5 d. Būdų kaime, Raseinių aps. Dirbo agronomu. 1940 m. suimtas ir uždarytas į Kauno Sunkųjų darbų kalėjimą, IX-tame forte. Buvo nuteistas 8 metams lagerio ir tremties neribotam lakui. Iš tremties grįžo 1967 m. Mirė 1975 m.

 • Vladas Tiškus tremtyje su vietiniais gyventojais

  Vladas Tiškus tremtyje su vietiniais gyventojais, 1961 m.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Vladas Tiškus tremtyje su vietiniais gyventojais. Vladas Tiškus stovi pasirėmęs ant kastuvo pirmas iš kairės. Toliau matyti mediniai gyvenamieji namai apaugę eglėmis, Krasnojarsko kr., 1961 m.

  Vladas Tiškus gimė 1906 m. gruodžio 5 d. Būdų kaime, Raseinių aps. Dirbo agronomu. 1940 m. suimtas ir uždarytas į Kauno Sunkųjų darbų kalėjimą, IX-tame forte. Buvo nuteistas 8 metams lagerio ir tremties neribotam lakui. Iš tremties grįžo 1967 m. Mirė 1975 m.

 • Lietuviai tremtiniai darbo metu prie sukrautų lentų

  Lietuviai tremtiniai darbo metu prie sukrautų lentų, 1954 m.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Lietuviai tremtiniai darbe prie sukrautų lentų. Iš kairės - Anelė Staponaitytė, Marytė Eismontaitė, latvė Ema Petrovna, viršuje - Ona Gudžiūnaitė-Survilienė, iš dešinės - Janušauskas (vardas nežinomas), Igarka, 1954 m. 

  Ona Gudžiūnaitė-Survilienė gimė 1931 m. Laukelių k., Raseinių vlsč. 1948 m. gegužės 22 d. su tėvais buo ištremta į Igarką. Igarkoje išbuvo 9 metus, dirbo biržoje. Vėliau išvažiavo į Irkutską, kur 1957 m. ištekėjo už Liudo Survilos. Į Lietuvą grįžo 1966 m. 

   

 • Igarkos lentų birža - lentpjūvė, kur dirbo lietuviai tremtiniai

  Igarkos lentų birža - lentpjūvė, kur dirbo lietuviai tremtiniai, 1956 m.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Igarkos lentų birža - lentpjūvė, kur dirbo lietuviai tremtiniai. Matyti sukrautų lentų krūvos ir mašinų, kurios veža lentas, eilė. Igarka, 1956 m.

  Dauguma lietuvių dirbo miško pramonės kombinate: rąstų ir lentų sandėliuose, lentpjūvėse, stalių dirbtuvėse, garažuose, prieplaukoje. Kartu su kitų tautybių tremtiniais (beveik visi Igarkos gyventojai tuomet buvo tremtiniai) ardė sielius, traukė iš Jenisiejaus ir krovė rąstus, pjovė lentas, krovė jas į rietuves, baržas, laivus. Dirbo 2-3 pamainomis, visą parą, dažnai be poilsio dienų, dirbo ir vaikai, pvz., apie 100 lietuvių paauglių laivų statykloje. Dalis žmonių dirbo statybose, miesto įmonėse, daugiausia pagalbinius darbus, tiesė geležinkelį Igarka-Salechardas (nebaigtas tiesti).

 • Seserys tremtinės Ona ir Genė Gudžiūnaitės

  Seserys tremtinės Ona ir Genė Gudžiūnaitės, 1952 m.

  Nežinomas autorius

  Negatyvas. Lietuvės seserys, tremtinės - Ona Gudžiūnaitė-Survilienė ir Genė Gudžiūnaitė-Klimašauskienė, švenčiant Kalėdas stovi prie eglutė, Igarka, 1952 m. 

  Ona Gudžiūnaitė-Survilienė gimė 1931 m. Laukelių k., Raseinių vlsč. 1948 m. gegužės 22 d. su tėvais buo ištremta į Igarką. Igarkoje išbuvo 9 metus, dirbo biržoje. Vėliau išvažiavo į Irkutską, kur 1957 m. ištekėjo už Liudo Survilos. Į Lietuvą grįžo 1966 m. 

 • Rodomi įrašai nuo 5329 iki 5340
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 449