Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Nežinomas autorius
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Laiškas

  Laiškas, 1955-04-10

  Nežinomas autorius

  Kunigo rašytas laiškas tremtinio Kazio Bubnelio žmonai Bubnelienei. Rašyta violetiniu rašalu ant languoto popieriaus lapo. Pradedamas kreipiniu: „Brangioji Dukrele“. Laiške paaiškinta, kaip nuvykti į Magadaną, kur tremtyje gyvena Bubnelienės vyras Kazys Bubnelis. 

 • Laiškas

  Laiškas, 1958-12-13

  Nežinomas autorius
  Laiškas politinei kalinei Marijai Mačionytei, rašytas politinio kalinio Juozo iš Vichorevkos kalėjimo. Rašyta mėlynu rašalu ant balto popieriaus lapo. Pradedamas kreipiniu: „Miela Maryte!!!“
 • Laiškas

  Laiškas, 1958-11-13

  Nežinomas autorius
  Laiškas, politinei kalinei Marijai Mačionytei, rašytas politinio kalinio Juozo iš Vichorevkos kalėjimo. Rašyta mėlynu rašalu ant dviejų popieriaus lapų. Pradžioje autorius kreipiasi rimuotu eilėraščiu ir žodžiais: „Sveikutė brangioji mano Maryte“
 • Laiškas

  Laiškas, 1954 m.

  Nežinomas autorius

  Laiškas Petrui Lapinskui į Vorkutos lagerį, rašytas rusų kalba, violetiniu rašalu ant dviejų sąsiuvinio lapų. Pradedamas kreipiniu: «Милый и дорогой Петрук» (Mielas ir brangus Petruk). Pirmo lapo viršutiniame kairiajame kampe užrašyta laiško gavimo data — 1954-11-28

 • Laiškas

  Laiškas, 1954 m.

  Nežinomas autorius

  Laiškas, kurį Petrui Lapinskui į Vorkutos lagerį parašė Henrikas. Rašyta mėlynu rašalu ant dviejų  popieriaus lapų. Pradedamas kreipiniu: „Brangus Petriuk“. Pirmo lapo viršutiniame kairiajame kampe užrašyta laiško gavimo data — 1954-11-28

 • Laiškas

  Laiškas, 1954-12-28

  Nežinomas autorius
  Laiškas, kurį Petrui Lapinskui į Vorkutos lagerį parašė Henrikas. Rašyta mėlynu rašalu ant liniuoto popieriaus lapo. Pradedamas kreipiniu: „Petriuk!“, baigiamas žodžiais: „tavo Henrikas“
 • Laiškas

  Laiškas, 1955-12-28

  Nežinomas autorius
  Laiškas Petrui Lapinskui į Vorkutos lagerį, rašytas rusų kalba, violetiniu rašalu ant languoto popieriaus lapo. Pradedamas kreipiniu: «Здравствуй Петя!» ir pasveikinimu su Naujaisiais 1956 Metais. Laiške pasakojama apie slaptą susitikimą savame krašte su artimaisiais
 • Laiškas

  Laiškas, 1954-08-08

  Nežinomas autorius
  Laiškas Petrui Lapinskui, rašytas rusų kalba, mėlynu rašalu ant languoto popieriaus lapo. Pradedamas kreipiniu: «Дорогой друг», viršutiniame kairiajame kampe užrašyta laiško gavimo data: 1954 m. rugpjūčio 20 diena, pabaigoje pasirašo „Alfa“
 • Laiškas

  Laiškas, 1955-01-19

  Nežinomas autorius
  Laiškas Petrui Lapinskui į Vorkutos lagerį, rašytas mėlynu rašalu ant languoto popieriaus lapo. Pradedamas kreipiniu: „D. G. Ponas Petrai!“
 • Laiškas

  Laiškas, 1955-02-01

  Nežinomas autorius
  Laiškas Petrui Lapinskui į Vorkutos lagerį, rašytas mėlynu rašalu ant dviejų languoto popieriaus lapų. Pradedamas kreipiniu: „Brangus Petreli“, baigiamas žodžiais: „Bučiuoju, tavo Alfas“
 • Sergiejus Trukšinas

  Sergiejus Trukšinas, 1938 m.

  Nežinomas autorius

  Fotografija. Sergiejus Trukšinas.
  Segiejus Trukšinas g. 1921 m. Antrojo pasaulinio karo metais jis padėjo vyresniajam broliui Jonui dirbti pogrindinį darbą. 1943 m. pradžioje buvo nacių suimtas ir sušaudytas Kauno IX forte.

 • Laiškas

  Laiškas, 1955-04-23

  Nežinomas autorius

  Laiškas Petrui Lapinskui, rašytas draugo Prano, dirbančio chirurgu tremtyje, Uchtos „san-gorodoke“. Rašyta mėlynu rašalu ant trijų liniuotų popieriaus lapų.

 • Rodomi įrašai nuo 13 iki 24
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 561