Prie generolo Povilo Plechavičiaus karsto stovi generolas Mikas Rėklaitis

Rezervuoti vizito laiką
Užsakyti geros kokybės skaitmeninį vaizdą
Muziejus Kauno IX forto muziejus
Fondas pagrindinis
Eksponato tipas fotografija 
Sritys istorija
Pirminės apskaitos numeris KDFM KDFM-GEK 35028
Matmenys plotis – 17,8 cm
aukštis – 12,7 cm
Medžiagos fotografinis popierius 
Autentiškumas originalas 
Autorius (-iai)
Sukūrimo data 1973 m.
Sukūrimo vieta JAV

Aprašymas

Eksponato aprašymas

Fotografija. Prie generolo Povilo Plechavičiaus karsto stovi generolas Mikas Rėklaitis. Reverse – fotografo antspausdas.

Povilas Plechavičius gimė 1890 m. vasario 1 d., ūkininkų ir bajorų giminės šeimoje, Bukončių k., Židikų valsčiuje. Būsimasis generolas buvo antras gausios šeimos vaikas - jis turėjo penkis brolius ir šešias seseris. Dvi seserys mirė jaunos, du broliai žuvo Sibire, likusieji šeimos nariai įvairiais keliais pateko į JAV.

Pradėjęs mokytis Lietuvoje, Maskvoje 1908 m. baigė gimnaziją, 1911 m. - komercijos institutą, 1914-05-13 - Orenburgo kavalerijos karo mokyklą. Rusų armijos 5 kavalerijos dalinyje dalyvavo Pirmajame pasauliniame kare kovose su vokiečiais, austrais, vengrais ir turkais, tris kartis buvo sužeistas. Tarnybą baigė turėdamas poručiko laipsnį. 1918-07-25 su broliu Aleksandru grįžęs į Lietuvą, apsigyveno Žemaitijoje ir suorganizavo savanorių partizanų būrius kovai prieš bolševikus, bermontininkus. Kovojo su bolševikais Sedos, Mažeikių, Kretingos ir Telšių apylinkėse. 1918-11-15 Lietuvos Valstybės Tarybos paskirtas Sedos apsaugos vadu, pertvarkė Žemaičių partizanų rinktinę į savanorių dalinius, kurie kovojo su bolševikais, vėliau su bermontininkais.

1926 m. baigė Prahos generalinio štabo akademiją. Vadovavo 1926 metų gruodžio 17 d. perversmui Lietuvoje.

Pirmosios sovietinės okupacijos metais 1940 m. pasitraukė į Vokietiją, o prasidėjus Vokietijos - Sovietų Sąjungos karui, 1941 m. vasarą grįžo į Lietuvą. 1944 m. vadovavo Vietinei rinktinei. Likvidavus Vietinę rinktinę buvo suimtas ir išvežtas į Salaspilio koncentracijos stovyklą, po to – į Dancingą (Gdanską), Klaipėdą, o iš ten paleistas. Netrukus po to P. Plechavičius išvyko į Vokietiją, gyveno Oldenburge, vėliau Uchtėje.

Nuo 1949 m. P. Plechavičius apsistojo JAV, kur gyveno jo motina Konstancija Bukontaitė. Gyvendamas Čikagoje, generolas domėjosi lietuviška veikla, kultūriniu gyvenimu, ypač lietuvių veteranų sąjungos „Ramovė“ veikla, 1950-1959 m. buvo jos valdybos pirmininkas, nuo 1962 m. garbės narys.

Lietuvos kariuomenės generolas leitenantas mirė 1973 m. gruodžio 19 d. Čikagoje, palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse, JAV

 

Kiti pavadinimai

Pagrindinis pavadinimas

Pavadinimas Kalba Tipas Data  
Prie generolo Povilo Plechavičiaus karsto stovi generolas Mikas Rėklaitis daugiau informacijos...

Informacija apie aprašą

Duomenis pateikė Goda Kazlauskaitė