Krizostomas Šimkus

Išsami biografija

Politinis kalinys. Gimė 1913 m.

1941 m. liepos 16 d. NKVD suimtas, kalintas saugumo rūsiuose, Kauno sunkiųjų darbų kalėjime, IX forte. Nuteistas 25 metus kalėti, išvežtas į Pečioros lagerius. 1948 m. paleistas iš kalėjimo be teisės grįžti į Lietuvą. 1956 m. reabilituotas.