Izabelė Barzdienė

Išsami biografija

Tremtinė. Kartu su vyru Petru 1941 m. birželio 14 d. buvo ištremti į Altajaus kraštą. Petras Barzda mirė tremtyje, Izabelė grįžo į Lietuvą.