Rapolas Mackonis

Vardas Rapolas
Pavardė Mackonis
Slapyvardis Bronius Girinis; Galindų ainis
Profesija rašytojas, žurnalistas, visuomenės veikėjas
Gimimo data 1900-11-29

Išsami biografija

Iki 1940 m. Rapolas Mackevičius.

1924 m. baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje, laisvojo klausytojo teisėmis studijavo humanitarinius mokslus Vilniaus universitete.

Bendradarbiavo leidiniuose 1925–1928 m. „Kelias“, nuo 1928 m. – „Vilniaus rytojus“, „Vilniaus aidas“, „Aidas“, „Jaunimo draugas“, „Menas ir literatūra“, „Vilniaus varpas“, „Lietuviškas baras“, „Lietuvos aidas“, „Naujoji Romuva“. 1939 m. spalio 28 d. – 1940 m. birželio mėn. dienraščio „Vilniaus balsas“, 1941–1943 m. „Naujoji Lietuva“ redaktorius. 1939–1940 m. – Vilniaus radiofono bendradarbis. Rašė slapyvardžiais Bronius Girinis, Galindų ainis ir kt. Nuo 1939 m. buvo Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Lietuvių mokslo draugijos, Lietuvių rašytojų draugijos ir kitų lietuviškų draugijų narys. 

Kartu su kitais Lietuvos inteligentais 1943–1945 m. nacių kalintas Štuthofo koncentracijos stovykloje. Išėjęs į laisvę iki 1952 m. gyveno Lenkijoje, čia lenkų saugumo suimtas ir perduotas sovietiniam saugumui, nuteistas ir įkalintas sovietiniame lageryje, Kemerovo sritis. 1956 m. amnestuotas, grįžo į Vilnių. 1962–1982 m. dirbo Lietuvos dailės muziejuje.

Parašė istorinių apysakų apie spaudos draudimo laikotarpį, biografinių apybraižų, apysakų Vilniaus krašto lietuvių valstiečių ir inteligentų socialinėmis temomis, apie kalėjimą Štuthofo koncentracijos lageryje (1948 m.), prisiminimus apie Balį Sruogą (1957 m.), esė, apybraižų, literatūrinių portretų eskizų.

Kiti vardo, pavardės variantai

Vardas Pavardė Kalba
Rapolas Mackevičius

Šaltiniai

Visuotinė lietuvių enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008, t. 13.